Aktuality
 
 

 
 
 
 

Aktuality

 • Dňa 12.10.2019  sa v Prestone (UK) uskutočnika výborná konferencia IYN (Independent Yoga Network), ktorej témou bola otázka "Čo je jóga". Prevé prednášky sú k zhliadnutiu na:
 • Web stránky do roku 2017 sú na saj2017.saj.sk
 • 46. konferencia Európskej únie jogy v Zinale (CH) (https://www.europeanyoga.org/congress/en/), 25.-30. august 2019.  Téma: Spiritualita 21. storočia. Účastníci z radov členov členských organizácií SAJ budú mať zľavu  na vložnom (200€)  ak nás bude viac ako 10. Informácie: spjke@netkosice.sk
 • Medzinárodný deň jogy - 21.6.2019. Členovia SAJ uskutočnia rad akcií pri tejto príležitosti v Bratislave, v Košiciach a ďalších mestách. Výsledok je na www.denjogy.sk..IYD 201930.06.2018
 • Zasadnutie valnej hromady a výboru EUY v Gretzi (F)-  apríl 20,
  Zinal (CH) auguist 2019.
  1.10.2018
 • Prosíme cvičiteľov, ktorí končili kurzy SAJ, aby si aktualizovali kvalifikáciu a prihlásili sa na SAJ (spjke@netkosice.sk) ohľadom nových legislatívnych zmien inštruktorstva (cvičiteľstva) jogy.
  1.10.2016
 • Dr. Anuradha Choudry  a Dr. Vinayachandra z Jainskej Univerzity v Bangalore prisľúbili wekend o jogovej psychológii a jogovej sanskritskej terminológii (sept. 2020), Košice
  20.2.2019
 • Diskusné príspevky
 • Odborné pobyty inštruktorov a praktikantov jogy v ášrame SRSG v Rishikeshi aj v roku 2019 ukázali priaznivý vplyv trojtýždňového pobytu  v prostredí, kde joga sa cvičí od 05.20 do 22.30, na zdokonalenie jogovej praxe.
 • 30.8.2019
 • EUY a SAJ sú podporovateľmi medzinárodného odborného časopisu Spirituality Studies.  spirituality-studies.org   Tento unikátny časopis je otvorený aj pre autorov z radov členov  SAJ. Pozrite si jeho najnovšie číslo (https://www.spirituality-studies.org/current/).
 • V Prestone (UK), 12.10.2019 bude konferencia IYN na tému "What is yoga"., na ktoru SAJ ma prihlasenu prednasku ".Is yoga what we know as yoga?".
 
 
 

Slovenská asociácia jogy