Domov > Čo je Joga?
 
 

 
 
 
 

Čo je Joga?

Joga (v sanskrite "spriahnuť", "spojiť") je jedným zo šiestich ortodoxných systémov (daršanov) indickej filozofie. Jej vplyv bol rozšírený aj na veľký počet iných škôl Indickej filozofie. Základným textom jogy sú Joga sutry od Pataňdžaliho (asi 2.-7.storočie pred Kristom. ?). Filozoficky nadväzuje na sámkhju (tiež jeden zo 6 ortodoxných daršanov).

Joga je zároveň súbor prístupov, metód a techník na prípravu človeka na plnší, kvalitnejší život, na spoznanie Podstaty človeka aj Prapodstaty Bytia. Joga podporuje rozvoj a integritu celého človeka v jeho psychosomatickej jednote.

Joga sa rozvinula v Indii asi pred 5 tis. rokmi, odkiaľ sa dostala najprv do Tibetu, Číny a ďalších orientálnych krajín. V 14. storočí zvesť o nej do Európy priniesol Ibn Battuta. V 17. storočí o nej referovali jezuiti. V Európe sa začala rozširovať začiatkom 20. storočia. Dnes je celosvetovo rozšírená. Niektoré zdroje udávajú, že jogu na svete dnes cvičí 250 mil. - 300 mil. ľudí.

Joga má mnoho klasických aj nových smerov (aštanga, hatha, ghatastha, džňána, bhakti, karma, krija, tantra, sahadža, savita, vivarta ai.). Na pôde jogy sú dnes známe klasické smery ako aj reformistické a neortodoxné (napr. súťaživé). Existuje rad celosvetových aj Európskych zastrešujúcich organizácií združujúcich jogové organizácie. V Európe sa ideálom klasickej jogy najviac približuje Európska únia jogy (EUY). U nás sa joga začala udomácňovať začiatkom 20. storočia. Najväčšie rozšírenie v bývalom Československu a dnes na Slovensku dosahuje od 80-ich rokov minulého storočia.

 
 
 

Slovenská asociácia jogy