India je plná neobyčajných miest, kde jogíni dávnych čias pôsobili a zanechali mocné kontakty na energie ktoré dokážu pozdvihnúť dušu človeka. Je plná aj miest, kde sama príroda sprístupnila sily, pomocou ktorých ciele jogy sa dosahujú účinnejšie. Sacred site seeing je projekt, ktorý umožňuje, aby sa záujemca alebo skupina stretla s jogínom, ktorý im vie navrhnúť vhodné miesto pre ich meditáciu či prax jogy, alebo s odborníkom na zmapovanie energetickej štruktúry človeka a odporúčania vhodných remediácií napríklad aj púdžami vo vybraných chrámoch zasvätených planétam, tattvám či vyšším Princípom. Je to veľmi vzácny spôsob ako zintenzívniť svoj jogový tréning.

Ten, kto mal príležitosť využiť možnosti tohto projektu konštatuje jeho prispôsobivosť pre potreby jedinca ako aj dôslednú starostlivosť o priebeh cesty, pobytu a vlastných jogových procesov. Projekt je v prítomnosti rozširovaný aj na Americké kontinenty, Európu a ďalšie Ázijské územia.

Podrobnosti o projekte a možnosti využitia jeho služieb nájdete na http://sacredsiteseeing.com/ alebo napíšte na spjke@netkosice.sk