Domov > Aktivity SAJ > Projekty
 
 

 
 
 
 

Projekty

Projekt Aktualizácia výučbových materiálov kurzu inštruktorov jogy SAJ. Termín začatia: 2017, termín ukončenia: 2025. 

Projekt OSF IDEP „Dištančné vzdelávanie učiteľov jogy SAJ“ (2002-2004)

Ciele projektu:

  • Cieľom trojročného projektu Nadácie otvorenej spoločnosti IDEP bolo vytvoriť kurz pre učiteľov jogy 4. a 3. triedy, kde by sa asi 50% látky (teória) vyučovalo dištančnou formou.
  • Kurz mal byť vybavený Internetovou podporou
  • Kurzové materiály boli vypracované aj písomnou formou
  • Mal prebehnúť predpilotný a potom pilotný kurz
  • Kurz mal byť dostupný každému záujemcovi s potrebnými predpokladmi a zvlášť pre učiteľov základného a stredného stupňa, ktorí by jogu chceli aplikovať v rámci učebného procesu.

Prezentácia projektu (PDF, 197 KB)

 
 
 

Slovenská asociácia jogy