Domov > Štruktúra SAJ > Predsedníctvo
 
 

 
 
 
 

Predsedníctvo

Prezident: doc. Ing. G. M. Timčák, PhD.
Viceprezident: RNDr. Soňa Ftáčniková PhD
Riaditeľ školiaceho strediska: RNDr. Soňa Ftáčniková PhD
Hospodár: Ing. Zuzana Semsey
 
 
 
Predchádzajúci funkcionári
 
Viceprezident: Ing. Jaroslav Práger
Riaditeľ školiaceho strediska: Ing. Jaroslav Práger
Hospodár: Katarína Brejová

 

 
 
 

Slovenská asociácia jogy